Tröskverksföreningen

Våxtorps Hembygdsförening fick i vinter in en Kassabok för By och Tormarps Tröskverksförening, intressant läsning. Där är antecknat vilka gårdar som ”gästats” och vad det kostat att använda tröskan. 1921 kostade det 4 kr/timma, 1929 hade priset sjunkit till 3:50, 1939 hade priset gått upp till 4:30. På sista sidan i kassaboken från 1946, kostade det 4:kr/timmen.

De utförde, enligt kassaboken, tjänster för jordbrukarna i i södra Halland, bl.a. tröskning, mjölkskjuts, vedsågning, harvning och potatiskörning.

1924 byttes namnet till Tormarps och Ränneslövs Nya Tröskverksförening. Troligen har det skett någon delning.

Jag har grävt efter uppgifter om denna förening, och fått fram några namn på personer som arbetat med denna verksamhet. Det fanns en man som föddes på Nygård i Tormarp 1895, Emil Andréasson, som startade tröskverksamhet i Ränneslöv, han hade fyra tröskor som gick runt i södra Halland. Det kan ha skett någon samman­slagning med Tormarps och Ränneslövs Nya Tröskverksförening, eftersom denna bok har hamnat i dödsboet efter E. Andréasson.

Under namnet ”Byatröskan” har den uppstått igen med fyra delägare, Johan Svensson, August Johansson, Karl Johansson, Nils Peter Bengtsson. Tröskan brann upp under tröskning den 19 december 1962 på Valdemar Anderssons gård i Menlösa. Efter branden åkte de fyra delägarna till Skåne och köpte en begagnad tröska. Senare skänktes denna till Fredriksdals Museum i Helsingborg där den nu finns.

Tyvärr kommer jag inte längre.

Kassaboken förvaras hos Våxtorps Hembygdsförening.