Måln. o Foto


Gränshus kvarn, tavlan ägs av Sven-Gunnar Persson


Bron, ägs av Sven-Gunnar Persson


Tormarp 2.29 o 2.30, Svarvaretorpet, ägs av Ingeborg Djupfält


Bron på 1950-talet

Tormarp 3,11, Tormarpshus


Annielund på 1950-talet


Tormarp 2,34, 1956-57, ägs av Kjell-Erik Karlsson, Varberg


Tormarp 3.10 o 3.22, Dalahov på 1950-talet


Tormarp 19,2, Bläsingetorp


Tormarp 2.32 1969, tillhör Uno Svensson


Tormarp 2,32


Tormarp 3.25, 1950-talet


Tormarp 3.25, 1950-talet

Tormarp 3.25, 1950-talet