Tormarps småskola

En lag infördes 1723, under Fredrik I eller Adolf Fredriks regeringstid, om att alla föräldrar skulle se till att deras barn lärde sig läsa. Detta skedde efter många misslyckade försök med att få hela befolkningen läskunnig under stormakts-
tiden. Det innebar ingen egentlig skolplikt, fastän föräldrarna kunde hållas ansvariga ifall kunskapen inte infann sig. Skolplikt, dvs att skolgång är obligatorisk för varje barn, infördes med folkskolestadgan 1842. En sexårig skolplikt fastställdes i Sverige 1882, och sjuårig skolplikt infördes 1936.

tormarp-16-1-ny.jpg   nygard-4.jpg
Tormarp 16:1 Nygård

     Enl. Elsa Andréasson, som Viveca Röijer köpte huset av, är boningshuset byggt 1839 som det står på gaveln mot norr, hon talade om att det i huset varit skola, de första barnen började där i första klass hösten 1841.
      Jag har grävt i kommunens arkiv och hittat Dags- o Månadsjournaler och Examenskataloger från 1869, 1870, 1871, 1876,1877, 1882 och 1883. Eleverna var från Tormarp, Wallen, Norge och Axelvold.