Tormarp 2.19

tormarp-2-19-2-31-ny.jpg   

Backstugan "Kullen".


Den text som följer är ett klipp direkt ur boken "ÅLSTORP förr och nu".

1902 nämns backstugan Kullen för första gången i Ränneslövs församlingsbok. Till den flyttar då Elna Hallengren och sonen Nils Peter. De river sin backstuga på Ålstorp 5 och tar med sig virket till den senare. Berget där backstugan fanns kallades Vårbjärs pjuk. Elna Nilsdotter 18291119, f. i Ränneslöv, (dog 19200921). Nils Johan Hallengren, 18320805, f. i Våxtorp, (dog 18860105).
Barn: Johanna 18581231, Nils Peter 18610223, Johan Peter 18651218.

1925 flyttar August Tenggren f. i Frännestad 18590802, (dog 19290109), hit, bodde tidigare på Annielund, Tormarp. Han hade varit huggedräng på Vallen.

Efter 1931 finns ingen antecknad som boende där i Ränneslövs församling, men eftersom det är ett gränshus mellan Ränneslövs och Våxtorps socknar fanns det folk boende där senare.
I  första halvan av 1930-talet bodde en man Henrik Ljunggren 19111025 (dog 19780127) i Våxtorp i fastigheten, han var hyresgäst.
Karl Johansson (kallades Pirken), bodde där på 30-talet, kom från Skogaby.
Barn: Severin f. Allan f. 1920, Karl-Erik f. 1923.
Senare flyttade "Höjaskövaren" in. Han hette Henry Johansson och var från Högaskog i Ö. Karup.

Backstugan revs omkring 1940 och en ny stuga och uthus byggdes längre västerut på våxtorpssidan av Johan Peter Hallengren, bror till Nils Peter som uppfört "Kullen".
Backen där stugan låg har många namn efter invånarna, bl.a. "Pirkabacken", "Karnes backe" och "Nippekos", "Hallengrens".

Sedan 1931 är de boende på fastigheten skrivna i Våxtorp, då det nya huset ligger i Tormarp, Våxtorp socken.
1930 köptes fastigheten av Johan Peter Nilsson Hallengren 18651218 (dog 19550202). Dottern Elin och Elins dotter, Marta, flyttade dit 19410815. Senare övertog dottern Elin 18970330, (dog 19601104), bostadshuset. Jorden övertogs av Elins bror, Verner 19021203 (dog 19780711), han friköpte den från Vallen. Från slutet på 1970-talet ärvdes jorden av sonen Göte Hallengren 19401120 (dog 19781024).

1960 övertogs huset av dottern Märta Hallengren 19300828 i Ränneslöv, (dog 19950907).

1995 köptes husen av Irene 19470811 och Jarl Josefsson, 19470514. Senare övertogs även marken. Fastigheten används numera som fritidshus.