Koarp 1:30

 /koarp-1-30-mollag.jpg

Pehr Olsson behåller själv denna del av hemmanet.

1845 övertar sonen Olof (Ola) Persson hemmansdelen.

1847 försäljer han 1/32 av detta till Anders Gabrielsson.
Efter ytterligare en delning blir beteckningarna här 1:5 och 1:6.

1859 görs en ny avstyckning från 1:3 då Sven Bengtsson köper en gårdslott som får beteckningen 1:8.

1866 Bengt Peter Olsson, (Olofsson), 18460318, (dog 19140615), h.h. Ella Svensdotter 18410304,
Barn: Ludvig 18720625, (dog 18791118), Johan August 18750403, Theodor 18781105

1875 göres en avstyckning till Gustav Olsson med beteckningen 1:10.

1881 göres en ny avstyckning till Gudmund Persson med beteckningen 1:9.

Återstoden av Bengt Peter Olssons hemmansdel får beteckning 1:11 och försäljes

19101210 till sonen August Bengtsson., 18750403, (dog 19460315),
h.h. Selma Gudmundsdotter 18890401, (dog 19780401)
Barn: Albin 19110408, (dog 19870215, Anna Linnea 19131018, (dog 19611210)

19790101 Albin Bengtsson övertog fastigheten efter sina föräldrar

1988 köptes fastigheten av Sven Svensson Marken avstyckades och lades till Koarp 1:10, som den avstyckades från 1878

20?? övertages fastigheten av Lone Merete Munch-Rhod och Frank Andersen, Danmark
Barn: Nikolaj Rhod (1972), Martin Rhod (1975) Användes som fritidsbostad

Fornlämningar/fornminnen på gården: Rester efter skvaltkvarn, fyndplats för slagg, stenbro