Koarp 1:29

1971 byggdes stugan av Niels Saust

1976 Gunnar Gudmundsson köpte stugan av Saust

1990 avstyckades marken till denna stuga från Koarp 1:19 av Gunnar Gudmundsson

2003 övertogs den av dottern Gun-Marie Lindgren