Koarp 1:14

 /koarp-1-14-vinjett.jpg   

Detta är troligen den sista resten av gamla fastigheten 1:2.
Sone Hansson, 17940226, f. i Tåssjö, h.h. Johanna Persdotter 18080115 f. i Tåssjö
Barn: Peter 18350821, (dog 19071009), Nils 18320213

1835? Peter Sonesson 18350821, (dog 19071009), och
h.h. Assarina Olsdotter 18480427, (dog 19140929)
Barn: Hilda 18761005, Elof 18870529, emigrerade till Amerika 1918,
Anton 18790424, (dog 19651118), August Johan 18811118, Sigrid 18840921

1909 Köpte sonen Elof Petersson gården av sin far, Peter Sonesson

1918 Köpte Anton Petersson, 18790424, (dog 19641116), h.h. Bernhardina Larsdotter 18780627, f. i Kärr (19530303)
Barn: Algot 19080928, (dog 19930227), Bror Pauli Levin 19060606, (dog 19060921), Ruth 19110305, (dog 19930218), Folke 19120310, (dog 19720722),
Gösta 19170126, (dog 19851001), Kurt 19191004, (dog 19780911)

 1936 Bernhardina flyttade till Yllevad 2:2

 19650901 förvärvar Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb fastigheten

 20101104 övertogs denna gård av Kaj Ljungdal 19631217 och Mikael Herrlin 19650128. Fastigheten används som fritidsbostad