Koarp 1:12

 /koarp-1-12-vinjett.jpg    

1879 gjordes en avstyckning från 1:2 av Anders Larsson som köpare.
Denne blir dock ägare endast två år

1881 blir först Sven Olsson i Jonstorpsbygget ägare, sedan Bengt Peter Olsson och
Peter Sonesson gemensamt, följd av Anders Peter Persson

18810411 säljs fastigheten till Fredrik Wennström 18250920 (dog 19120413) och
h.h. Johanna Persdotter 18300318 (dog 19021109)

Agnes 18960807, (dog 19900226) dotter John Wilhelm Wennström 18140401 (handlare från Jonstorp), lär ha hyrt ett rum till en affär i denna fastigheten, hon flyttade senare till Jonstorp och övertog föräldrarnas affär där.
Hon har inte varit folkbokförd i Koarp, syns inte till i kyrkböckerna

19101004 säljes fastigheten till Ludvig Petersson 18740327, (dog 19610105) och h.h. Karolina 18691103, (dog 19010727)

19730110   Eduard Viggo Troelsgård 19270310

20180501   Christian Viggo Troelsgård och Thomas Troelsgård