Koarp 1:10

/koarp-1-10-vinjett.jpg 

 Ännu en avstyckning från 1:3. Bengt Peter Olsson övertar fastigheten.

1875 gjordes ännu en avstyckning från 1:3. Gustav Olsson 18500906, (dog 19150621), och h.h. Thilda f. Pålsdotter 18490916, i Våxtorpshus, (dog 19320607)

19120829 köper sonen Bernhard Gustavsson 18810513, (dog 19380829) och
h.h. Jenny Sofia f. i Koarp, Våxtorp 18840204, (dog 19400712)
Barn: Gustaf Gunnar 19120902, (dog 19130402), Elsa Gunborg 19140203,
Artur Evald 19170611, (dog 19540512), Ivan Robert 19190127, (dog 19921216)

19390430 säljs gården till Hilding Svensson 19021213, (dog 19691030) och
h.h. Klara Svensson 19141106 (dog 19990610)

1986 fastigheten övertas av sonen Sven Svensson 19570413

1988 köptes marken på Koarp 1:11 av Sven Svensson Dessa båda fastigheter har alltså blivit en igen

1994 köpte Svensson marken på Koarp 1:9 av Ernst Gustavsson