Horsabäck 1:19

1931 Avstyckades denna fastighet från Horsabäck 1:5

1931-32 Byggde Ludvig Svensson, 18870110, (dog 19460329)
              och Assarina Svensson, 18620113, (dog 19520113)
              boningshus och ekonomibyggnad

1941 Ivar Jönsson 19100727, (dog 20080519) köpte fastigheten

1942 flyttade Marta 19170327, (dog 20080900) och Ivar Jönsson
         in på fastigheten
         Samtliga nu befintliga byggnader har uppförts av
         familjen Jönsson

20061101 övertog Helge Wendelstrand 19450118 fastigheten

20?? Marja Bengtsson 19600311 och Samuel Bengtsson 19941007