Horsabäck 1:10

/horsaback-1-10.jpg

1876 avstyckades denna tomt från Horsabäck 1:6 av
           Pernilla och Sven Persson som bebyggde tomten 1876-1877
            och bodde här till 1890

1890 då köptes den av Ingrid Sofia 18480820, (dog 19220222) och
           Nils Hansson 18390811, (dog 18891118)

1922 övertog Martha 19020627, (dog 19930124) och
           Hjalmar Nilsson 18890718, (dog 19461006) fastigheten

1950 köpte Verner 19100311, (dog 19730602) Nilsson och
           Elsa Kristina 19170809 (dog 19910308) fastigheten

1983 övertog Ingvar Johansson 19610117 fastigheten

1989 såldes fastigheten till Barbro och Fred Elofsson Ängelholm

19?? köpte Marika och Per ????? fastigheten

2002 köptes fastigheten av Maureen Thylén 19490319