Horsabäck 1:6

 /horsaback-1-6.jpg

Horsabäcks gård, f.d. Horsabäcks gamla skola

1729 Ägare: Gyllengrip, Oxhult

1741 Ola Hansson och Kerstin Hansdotter

1812 friköpte Pehr Olsson gården

1830-talet Sven och Olof Persson

1846 Sven Persson och Pernilla Nilsdotter

1869 Per Svensson och Johanna Johansdotter

19051106 Bina 1856-12-30 (dog 19340906) och
                     Ludvig Bengtsson 18600925, (dog 19411222)

1932 Nora 19050925 (dog 20080516) och
           Georg 19030310, (dog 19641213) Nilsson

1989 Kerstin Fernbrandt 19450807 och Åke B. Nilsson 19450626

Mer info om denna fastighet, klicka på länken här nedan:

http://horsabecksgard.se/