Fladalts Backstuga

Det har ju funnits backstugor i Tormarp, men var har de legat?
Ingen tycks veta det.

Jag har hittat två i kyrkböckerna, nämligen Johannelunds och Grusgravshus backstugor. Jag får väl nöja mig med det.

Så jag har lagt en länk till Backstugan i Fladalt, den ligger här nedan:

backstugan-i-fladalt-2016.pdf