Fåglasång 2:5

Fåglasång 2:5

19171113  övertog Karl Edvin Persson 18920218 (dog 19931223) och        
                  Hilda Anette Eliasson, 18990102, (dog 19231018)
                  Karl Edvin Persson 18920218, (dog 19931223) och

19320511 Hilma Bengtsson, 19051010, (dog 19400707)

1985          övertog sonen Rune Persson 19330404, (dog 20171227)

2017         köpte Karin Ottosson, 19511214 och
                   Ingvar Ottosson, 19490709 fastigheten

   Denna fastighet tillhörde tidigare Fåglasång 2:4
   men köptes av Karl Edvin Persson 1917,
   men har slagits ihop med 2:4 igen 2017.