Fåglasång 2:4


Fåglasång 2:4

19??  Helge Georg Svensson, 19200228 och 
          Liva Borghild Ågardh-Svensson, 19260425

1996  Karin Svensson-Ottosson, 19511214 och 
            Ingvar Ottosson, 19490709, (dog 20181209)