Utdrag . . .

 (Utdrag av Svenska Gods och Gårdar 1945)

Tormarp 1:12
Postadr.: Ränneslöv.
Areal: Total 20 har, därav 15 åker, 5 skogs- o betesmark. Tax.v. 15.900.
Jordart: Sandmylla på sandbotten. Skogsbestånd: Barr- o lövskog. Mangårdsbyggnad uppförd på 1800-talet, renoverad 1938. Stallar uppförd 1925, loge 1926. 2 hästar,
6 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 12 gödsvin, 50 höns. Gården till släkten på 1880-talet genom arrende av nuv. ägarens föräldrar. Dessa friköpte gården 1924.
Ägare: Per August Göransson, f. 24/5 1888. Son till Göran o h.h. Beata f. Paulsson.


Tormarp 1:14
Postadr.: Ränneslöv. Tel. 186.
Areal: 14 har åker. Tax.v. 16.100.
Jordart: Sand- och svartmylla. Mangårdsbyggnad uppförd på 1870-talet. Ekonomibyggnad uppförd på 1870-talet loge dock 1923. 2 hästar, 10 reakt.-fria nötkreatur, 10 svin, höns till husbehov. Gården till släkten 1919.
Ägare: Janne Jönsson f. 1887. Son till Jöns Petter Svensson o h.h. Lina f. Jönsson.
Gift med Sofia f. Göransson.
Barn: Svea, Stig, Asta, Åke, Kerstin.  

Tormarp 1:15
Postadr.: Våxtorp. Tel. 183 Ränneslöv.
Areal: Totalt 14,25 har därav 12 åker, 2,25 tomt o trädgård. m.m. Tax.v. 19.600.
Jordart: Svart- o sandmylla på sandbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1924. Ekono¬mi-byggnad uppförd 1919. 2 hästar, 6 kor, 3 ungdjur, 2 modersuggor, 7 gödsvin, 5 höns. Gården till släkten genom arrende på 1880-talet av Olof Hansson o h.h. Kristina f. Olsson. Dessa brukade gården till 1924, då sonen, nuv. ägaren friköpte den.
Ägare: Johan Olof Olsson f. 24/9 1891. Gift med Teresia Larsson, f. 2/6 1896, dotter till Lars Svensson o h.h. Johanna f. Paulsson.


Tormarp 1:16
Postadr.: Våxtorp. Tel. 180 Ränneslöv.
Areal: Totalt 12,5 har därav 12 åker, 0,5 betesmark. Tax.v. 19.600.
Jordart: Svart- o sandmylla på sandbotten. Manbyggnad uppförd 1940. Ekonomibyggnad uppförd 1880-talet. 2 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 2 ungdjur, 2 modersuggor, 20 gödsvin, 2 får, 50 höns, 3 gäss. Nötkreatursbeättn. reakt.-fri. Arealen delvis täckdikad. Nuv. ägaren köpte gården 1938 av Hartin Johansson.
Ägare: Pauli Sigfrid Lundahl f. 17/4 1893. Son till Olof Lundahl o h.h. Sofia f. Svensson. Gift 1919 med Signe Svensson f. 4/6 1893, dotter till Andreas Svensson o h.h. Elise f. Magnusson.
Barn: Sven Folke Lennart f. 20, Tage Bertil Ingvar f. 27.

Tormarp 2:15
Postadr.: Våxtorp.
Areal: Totalt 10,25 har, därav 10 åker, 0,25 tomt. Tax.v. 9.300.
Jordart: Svart- o sandmylla på sandbotten. Manbyggnad uppförd 1917. Stall o loge likaledes uppförd 1917, svinhus 1930.1 häst, 4 kor, 1 ungdjur, 5 svin, 40 höns. Nuv. ägaren friköpte gården 1927 efter att ha brukat den som arr. sedan 1917.
Ägare: Arnouf Vilhelm Bengtsson f. 7/12 1881. Son till Bengt Petter Persson o h.h. Neta f. Paulsson. Gift med Nannie Svensson f. 12/3 1891, dotter till Sven Petter Nilsson o h.h. Anna Stina f. Karlsson.
Barn: Marta f. 22/9 1912, Svea f. 5/8 1914, Ally f. 19/2 1916, Greta f. 15/12 1917, Bengt f. 14/6 1922, Inga-Lill f. 30/7 1926.

 
Tormarp 2:25
Postadr.: Våxtorp. Tel 185 Ränneslöv.
Areal: Totalt 134,75 har, därav 17,5 åker, resten skogs- o ängsmark. Tax.v. 25.300.
Jordart: Svart- o sandmylla på sandbotten. Skogsbest.: Lövskog. Manbyggnad uppförd 1942. Stallar o svinhus uppf. 1919,loge 1919-1938. 3 hästar, 1 tjur, 8 kor, 5 ungdjur, 1 modersugga, 3 får, 60 höns. Nötkreatursbesättn. rektionsfri. Arealen delvis täckdikad. Gården till släkten 1931 genom August Nilsson, gift med Alma f. Jansson, vilken 1933 efterträddes av brorsonen, nuv. ägaren.
Ägare: Nils Karlsson, f. 25/5 1902. Son till Karl M. Nilsson o h.h. Neta f. Persson. Gift 1932 Ada Frideborg Persson f. 26/12 1905, dotter till Per Johansson o h.h. Johanna f. Nilsson.
Barn: Karl Alvar f. 1933, Per Göte f. 1937, Majken Ingegärd f. 1942.


Tormarp 3:4
Postadr.: Ränneslöv. Tel 72.
Areal: Totalt 12 har, därav 8,5 åker, 3,5 skogsmark. Tax.v. 10.500.
Jordart: Svart- o sandmylla på sandbotten. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggnad uppförd 1915. Stallar uppf. 1928, loge 1930. 2 hästar, 4 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 20 gödsvin, 50 höns. Arealen delvis täckdikad. Nuv. ägaren övertog gården i arrende 1916 o friköpte den 1924.
Ägare: Carl Vicktor Henningsson f. 3/7 1888. Son till Henning Månsson o h.h. Johanna f. Hansson. Gift med Anna Jönsson f. 26/3 1891, dotter till Jöns Petter Svensson o h.h. Lina f. Jönsson.
Barn: Märta f. 4/12 1915.


Tormarp 3:7
Postadr.: Ränneslöv. Tel 51A Edenberga.
Areal: 15 har åker. Tax.v. 18.900.
Jordart: Sandmylla. Manbyggnad uppförd 1937. Ekonomibyggnad uppfördes vid samma tid. 2 hästar, 6 kor, 3 ungdjur, 20 svin, 150 höns. Gården till släkten 1930. Nuv. ägaren tillträdde 1937.
Ägare: Enok Karlsson, f. 1910. Son till August o h.h. Emelia f. Magnusson. Gift 1938 med Annie f. Johansson.
Barn: Lennart, Agne, Karl, Ann-Marie.