Träsnidaren

                              /tormarp-2-29-2-30-ny.jpg

Harald ”Halle” Olsson bodde på Tormarp 2:29.
Nu har jag äntligen fått sidan om träsnidare Harald Olsson färdig.
Jag har fotograferat en del av hans sniderier som finns spridda i södra Halland.
Han arbetade som byggnadsarbetare och senare på Linbered­ningsverket i Laholm.
På diverse omvägar hamnade en del av gubbarna i Värnamo. Vid ett arvsskifte blev vi
i Hembygdsförengen kontaktade. Vi fick flera av Haralds gubbar som nu finns i
"Gamla Stugan" 2:a våningen.