Karlsro

 karlsro-ny2.jpg

 Denna gård låg ca 300 m norr om Norge 3:1.

Torp. Erland Jönsson, 18411129 f. i Ränneslöv, h.h. Kristina Larsdotter, 18381221 f. i Våxtorp. De flyttade till Ysby 18831024.
Barn: Hilma 18711112, Julia 18770415, Nils Edvin 18781206, Julius 18820324, Elise 18660318 f. i Ränneslöv.

Torpare Karl ”Knäring”, (han gjorde dagsverken på Vallen).

1901-1928 Per Olsson f. 1848 och h.h. Pertronella f. Karlsson 1852.
Jorden hade varit odlad men växt igen. Per Olsson grävde  upp den och odlade den igen.
Sonen snickare Karl Oskar Persson 18940823 och h.h. Magda Natalia f. Bengtsson 18901201 i Ränneslöv, sonen Bengt Erik 201020 f. i Våxtorp hade även torpet.
Svärsonen Karl Bengtsson och h.h. Anna f. Persson f. 1899 bodde också på torpet.

1928 friköptes torpet från Vallen av Mauritz Reinhold Bengtsson 18970209, (dog 630109) i Ö. Karup och h.h. Selma Emelia f. Bengtsson 18910620, f. i Ränneslöv, (dog 630901) i Ö. Karup.
Barn: Sture Martin 161213, Karl Rickard 190207, Sven Tage Roland 220803 f. i Skummeslöv, Elsa Edit Ragnhild 250207, Bengt Allan 270503 f. i Ysby, Stig Åke Sigvard 350306 f. i Våxtorp.

1937 såldes gården till John Persson 040423 i Hjörnered, Ysby (dog 780421) och h.h. Harta Julia f. Johansson 070814 i Våxtorp (dog 710311).
Barn: Elsa 291022, Per Gösta 340620, Ingrid Helen 370325, Tore 390704.

1949 köpte makarna ”Norge 3.1”, till vilket de flyttade. Byggnaderna revs i början av 1950-talet.

1964 köptes jorden av Vallen. Marken används av Golfbanan.

 Ritningen här nedan är gjord av Tore Johnsson, Våxtorp, 2013.
Han blev den siste som föddes på detta torp.

 Klicka på raden här nedan.

karlsro-10.jpg