Tormarp 8.3

     

På kartan från Laga Skiftet 1873-75 är byggnaderna inritade.

Torpet brukades från 18961116 av Sven-Peter Hansson 18600229 i Ysby, (dog 19530407) och h.h. Elsie f. Johansdotter 18601215 i Hasslöv, (dog 19220101).
Barn: Betty 18890801, Jenny 18920121 födda i Skummeslöv. De flyttade 18981119.
2:a giftet med Elsa Pålsdotter, 18520909 i Tjufhult, Hasslöv.

Enl. uppgift från Sture K. bodde det en man som hette August Tenggren på Annielund när han flyttade dit, den mannen flyttade senare till Tormarp 2:19, 2:31, dog 19290109).

1922 brukades torpet av August Hansson 18640306 (dog 19240902) och
h.h. Anna Sofia Bengtsdotter 18850930 i Skummeslöv, (dog 19781029) de gifte sig 19121227.
Barn: (*) Clara Agneta 19050714, (dog 19181127 i Ränneslöv), Sture Martin 19070616
(dog 19931101), Astrid Linnéa 19130627, (dog 20130122), Sune Allan 19190627,
(dog 20050304), Karin Elisabet 19211104, i Våxtorp, (dog 19990803),
Bengt Ivan 19240531, (dog 20110706).
(*) Fader till Clara o Sture: Carl Martin Nilsson, 18860126. 

1924 dog Aug. Hansson, därefter brukades torpet av sterbhuset till 1927.

1927 friköptes torpet från Vallen av sonen Sture Martin Karlsson, 19070616,
(dog 19931101), för 4.000 kr. (Sture Karlsson var styvson till Aug. Hansson).

1936 byggdes nytt boningshus, byggm. Axel ????, Sandvad, Edenberga.

1936-06-23 gifte sig Sture Karlsson 19070616 (dog 19931101), med Ruth f. Pettersson 19110303 (dog 19930218). Sture är född i Röa Länga på Vallen och Ruth i Kungsbygget, båda i Våxtorps socken.
Barn: Bengt-Rune 19360922, Inge Stanley 19381222, Stina Marianne 19430424,
Ingrid Britt-Marie 19510221.

1938 byggdes det hus som Stures mor flyttade in i, det revs 2010.

1948 köptes 1/280 mtl av Arnouff Bengtsson samt en del jord av Hilma Gustavsson när hennes fastighet delades av grannarna. Därefter har fastigheten nr 8:1.

19550803 flyttade Anna Hansson (mor till Sture) till Sandvad, Ränneslöv.

1955-56 renoverades boningshuset utvändigt, nytt tak och sidi-plattor.

1960 byggdes nytt potatislager. Vid sidan av jordbruket bedrev Sture i ett tiotal år potatishandel i parti.

1962 renoverades boningshuset med bl.a. badrum.

19770209 köptes gården av Lantbruksnämnden.

19780711 köptes fastigheten av Laholms kommun.

19780705 såldes byggnaderna till Gustav Gustavsson, 19151004 och h.h. Märta 19220410.
Laholms kommun köpte deras fastighet vid Glänninge Sjö (vägbygge).

19820201 övertog dottern Solveig 19580829 och Kjell Karlsson 19500528 fastigheten.

19830427 övertog Kjell Karlsson 19500528 fastigheten.

19970731 övertog Mona Jönsson, 19720913 och Ola Karlsson, 19741005 fastigheten.

20030523 köpte Jonas Sjögren 19750514 och h.h. Marie 19760509 fastigheten.
Barn: Felicia, Oliver.

Här under ligger en sammanställning över de som bott och verkat på Annielund
och köpehandlingar

sammanst-annielund-word.pdf

gamla-kop-papper-pa-annielund.pdf