Tormarp 6.2

/tormarp-6-2-ny.jpg  

På kartan från Laga Skifte 1873-75 är byggnaderna inritade.

Torpare Nils Petter Jönsson f. 18601407 och h.h. Neta f. Erlandsson 18610307.

1921 övertogs torpet av Evald Johansson f. 1895 och h.h Jenny Leontine f. Nilsson 19011002. (Jenny var dotter till N.P. Jönsson).

1927 friköptes gården från Vallen av Karl Liljenborg (Larsson), 19030613, (dog 19750228 i Tormarp),och h.h. Hilda f. Pilman 19030828, (dog 19791128 i Ränneslöv).

1933 skrevs gården över på Hilda, (Karl Liljenborgs (Larsson),  hustru).

1963 sålde Hilda Liljenborg (Larsson),  marken till Gustav Persson, Tormarp.

1975 efter Karl Liljenborgs bortgång köpte Hartvig Johansson, Vindrarp byggnaderna.

2000 övertog Pouchki Ripa 19631018, fastigheten.