Tormarp 4.1

/tormarp-4-1-ny.jpg   

På kartan från Laga Skiftet 1873-75 är byggnaderna ej inritade.

August Hallengren 18810907 i Ränneslöv (dog 19700228 i Höganäs).
(Bodde 1890 i Tormarp 1,2,3, 1900 i Tormarp no 2).

Neta Hallengren 18720619 gifte sig med Gustav Hansson 18750312 och flyttade till Tormarps hus (3.13).

19231119 flyttade Hans Jakob Larsson 18551212 (dog 19250822) och h.h. Cecilia f. Andersson 18600523 (dog 19441210) och sonen Fritjof hit från Vallen.

1927 köptes fastigheten från samfälligheten av Hans Jakobs son Fritjof Hansson 19020307, (dog19 620717) och h.h. Annie f. Svensson f. i Hasslöv 19050212, (dog 19900514) de gifte sig 1925.
Barn: Irma 19260310, Alden 19280622, Ingemar 19300903 (dog 19850702), Gunvor 19370408.
Monica 19520314 dotter till Irma har också bott på fastigheten.

1937 byggde makarna Hansson nytt boningshus, byggm. Aron Johansson, Våxtorp.

1977 köpte sonen Alden fastigheten.

 https://uploads.staticjw.com/to/tormarp/tormarp-4-1-original.pdf