Tormarp 3.21

tormarp-3-21-ny.jpg

 

 

 

 

 

    

 På kartan från Laga Skifte 1873-75 är byggnaderna inritade.

1860 ca byggdes detta hus som boningshus till kvarnen.

1895 flyttade August Karlsson med familj till denna fastighet. Här bedrevs även söndagsskola under familjen Karlssons tid.

1937 köpte sonen Josua boningshus o kvarn, men byggde ett nytt boningshus intill kvarnen, modern Emelia bodde kvar.

1941 såldes fastigheten till brodern Daniel och h.h. Greta. Emelia bodde kvar, men 19471031 flyttade hon till sin dotter Marta och hennes man Martin i Ornakärr, Höganäs. 1958 flyttde hon till sonen Daniel och Greta i Laholm. 19590830 dog hon på Sjukhemmet i Laholm.

1946 köpte Anton Svensson 18851211, (dog 19680304) och h.h. Sigrid f. Johansson, f. 18941011, (dog 19700906) fastigheten. Deras son Hugo Valentin f. 19250419, (dog 19780112) bodde också där till 19??. Barnbarnet Elvin Wennström 19360518, (dog 20050603) bodde också där till 1964.

1968 Köpte Bror Axelsson 19430706 och h.h. Ingrid 19461112,
f. Gustafsson. De helrenoverade boningshuset, endast takstolarna var kvar från det gamla.
Barn: Robert 19680928, Sverker 19700305, Anders 19730704.

1977 köpte Gert Svensson 19511118 och Eivor Ann-Charlotte Augustsson 19550907 fastigheten. Gert är barnbarn till Anton och Sigrid Svensson.
Barn: Ingmar 19790607, Martina 19830207.

1997 Gert Svensson 19511118 och h.h. Rowena Svensson 19641229.