Tormarp 3.10 Dalahov

/tormarp-3-10-ny.jpg   

På kartan från Laga Skifte 1873-75 är byggnaderna inritade
men låg söder om Tormarp 3:13.

Enkan Sissa Knutsdotter 18080713, Paul Persson ????? 18310227, Nils Peter 18340331, (dog 18420119), Boël 18380129. Magnus Johanssson 18110608 och h.h. Pernilla Pålsdotter 18090508. Barn: Maria 18350717, de kom från Eldsberga. Pigan Stina Hansdotter 1815?0519, oäkta Pernilla 18431011. Pigan Agneta Nilsson, f. Persdotter 18621012, (dog i Laholm 19500211), far Peter Andersson Ålstorp moder Beata Carlsdotter. Torpare Sven Andersson, (kallad ”store  Sven”) 18281131 och h.h. L. Johanna f. Gustavsson, f. 1831.
Barn: Bernhardina 18720115 f. i Ränneslöv.

1910 var Adolf Johansson (Salla Binas son) torpare, troligtvis bara ett år.

1910-27 brukades torpet av Sigfred Svensson 18921206, (dog 19870318, (son till Sven-Petter Nilsson), o h.h. Ester Natalia Karlsson 18950116. Sigfrid Svenssons syster, Elin Sofia 18971008 bodde också på gården.

1913-14 byggde Sigfrid Svensson om gården. Den låg tidigare mellan
Tormarp 3:13 och 6:2. 
 
1927 friköptes gården från Vallen av makarna Svensson.

1929 såldes fastigheten till Gustaf Algot Larsson (Liljenborg) 19080828 och h.h Anna f. Bengtsson 19040312. Hyresgäster: Hjalmar Nilsson 19040608, (vägarbetare) o h.h. Elsa f. Karlsson 19070612, utfl. till Ränneslöv 19311107. Karl Leonard Randevik (Nilsson) 19030114 o h.h. Tea f. Larsson 19100911, Utfl. till Ränneslöv 19300711.

1934 köptes gården av Natalia Petersson, f. Håkansson, 18900713, (dog 19690515 i Laholm), gift med Gottfrid Petersson18790830, (dog 19500214).
Barn: Folke Ragnar 220207, Agne Georg 240413, (dog 19770119), Tore Håkan 19250905, (dog 19830723 i Laholm), Åke 19130406, (dog 19950524 i Halmstad), Sven Bertil 19170513, (dog 19880409 i Ysby, Göte Krister 19160320, (dog 19901219 i Knäred).

1950 köptes gården av sonen Agne Petersson 19240413, (dog 19770119) och h.h. Inga-Brita f. Olsson, 19240618 (dog 20020419). Efter Agne Petterssons bortgång 1977 har gårdens mark varit utarrenderad. Barn: Georg 19520122, Agneta 19570616.

1980 delades gården, dottern Agneta Petersson 19570616 och hennes sammanboende Håkan Magnusson, f. 1956 köpte då jord och byggnader på nr 3:10. Marken är utarrenderad. Sonen Georg Petersson 19520122 och h.h. Ingar f. Johansson 19570208 köpte jorden på nr 2:23.

1998 såldes gården till Mia Andersson f. i Danmark.

200? Övertogs gården av Peter Wennström 19670410 och h.h. Linda 19760425. Barn: Matilda 20020405, Amanda 20060521.

2012 på våren övertog Peter Wennström fastigheten.