Tormarp 2.32

tormarp-2-32-ny.jpg   

På kartan från Laga Skifte 1873-75 är byggnaderna ej inritade.

Denna gård kallades tidigare för Nil. Nygård men det har aldrig använts i folkmun.

Mangårdsbyggnaden uppfördes 1878, virket togs från en gård som låg väster om vägen, mittemot nuvarande Nygård.

Nils Persson f. 18290424 i By, Ränneslöv (dog 19000416 som torpare på Bläsingetorp) och h.h. Petronella Svensdotter f. 18251202 i Göstorpshult, Hishult, (dog 19050302 på Nil. Nygård. Kom troligen till gården som torpare 1878. Det är antecknat att familjen arrenderade gården omkr. 1892. Nils Persson var en s.k. klok gubbe, även kallad ”Mylle-Pelles Nils”) dog 19000416.

1892 (omkring) övertogs arrendekontraktet av gården av sonen Sven Petter Nilsson, 18660404 (dog 19470811 på Bläsingetorp) och h.h Anna-Stina f. Karlsdotter, 18650219, (dog 19340710).
Barn: Julius: född 16/2 1890 i Ålstorp 2 Ränneslöv, (dog 18900228) på samma ställe.
Därefter föddes tio barn i ’Nil Nygård’  Tormarp 1:
Nanny 18910312, (dog 19840120 i Solgården, Våxtorp, gift Bengtsson), Sigfrid 18921206, (dog 19870318 i Knopparp, Våxtorp), Karl Edvin 18941003, (dog 19710727 i Värnamo), Ida Elfrida 18971008, (dog 19871106 i Edenberga, Ränneslöv, gift Johansson), Elin Sofia 18971008, (dog 19841206 i Ränneslöv, gift Karlsson), Klara Maria 18990224, (dog 19831119 i Solgården, Våxtorp, gift Johansson), Nils Gunnar 19010109, (dog 19830319 i Solgården, Våxtorp), Bror Evald 19021005, (dog 19961201 i Kärr, Våxtorp), Emma Paulina 19050316, (dog 19850214 i Solgården, Våxtorp, gift Nilsson), Inga Valborg 19080407, (dog 20010215 på äldreboendet, Ränneslöv, gift Olsson).

1924 friköpte de gården från Vallen.

1929 övertogs gården av sonen Nils Gunnar Svensson 19010901,
(dog 19830319). Gunnar Svensson gifte sig 1938, med Astrid f. Svensson 19060120, (dog 19820913), från Bondåkra 1, Hasslöv.
Barn: Uno 19410204.

1962 Köptes småskolan i Våxtorps by och flyttades hit.

1966 avstyckades jorden och såldes till Algie och Sture Colliander och Asta och Ingvar Lundahl, Tormarp. Byggnaderna behölls av makarna Svensson.

1983 övertogs gården av sonen Uno svensson.
1998 såldes fastigheten till Leif Bouvin 19511103 och Dorte Wiedekamm19520723, Slottets Bygg och Hantverk.

2008 Köptes fastigheten av Katarina 19510613 och Niilo Mikael Pietarinen 19470728.

arrende-o-kopekontr.pdf

forsakr-1933.pdf

sammanst-nil-nilsgard.pdf