Kassabok

En dam i Tormarp har fört kassabok, här är några utdrag från den.
(Jämför gärna med dagens priser).