Karlsro

 /karlsro-ny2.jpg

Jag har letat på kartor över Laga Skifte och tror att jag hittat Karlsro.

Denna gård låg ca 300 m norr om Norge 3:1.

Torp. Erland Jönsson, 18411129 f. i Ränneslöv, h.h. Kristina Larsdotter, 18381221 f. i Våxtorp.
De flyttade till Ysby 18831024.
Barn: Hilma 18711112, Julia 18770415, Nils Edvin 18781206, Julius 18820324, Elise 18660318 f. i Ränneslöv.

Torpare Karl ”Knäring”, (han gjorde dagsverken på Vallen).

1901-1928 Per Olsson f. 1848 och h.h. Pertronella f. Karlsson 1852.
Jorden hade varit odlad men växt igen. Per Olsson grävde  upp den och odlade den igen.
Sonen snickare Karl Oskar Persson 18940823 och h.h. Magda Natalia f. Bengtsson 18901201 i Ränneslöv, sonen Bengt Erik 19201020 f. i Våxtorp hade även torpet.
Svärsonen Karl Bengtsson och h.h. Anna f. Persson f. 1899 bodde också på torpet.

1928 friköptes torpet från Vallen av Mauritz Reinhold Bengtsson 18970209, (dog 19630109) i Ö. Karup och h.h. Selma Emelia f. Bengtsson 18910620, f. i Ränneslöv, (dog 19630901) i Ö. Karup.
Barn: Sture Martin 19161213, (dog 20040509 i Ö. Karup), Karl Rickard 19190207 f. i Skummeslöv, (dog 19770417 i Tågarp), Sven Tage Roland 19220803 f. i Skummeslöv, (dog 19950829 i Ö. Karup), Elsa Edit Ragnhild 19250207, Bengt Allan 19270503 f. i Ysby, Stig Åke Sigvard 19350306 f. i Våxtorp.

1937 såldes gården till John Persson 19040423 i Hjörnered, Ysby (dog 19780421) och h.h. Harta Julia f. Johansson19 070814 i Våxtorp (dog 19710311).
Barn: Elsa 19291022, Per Gösta 19340620, Ingrid Helen 19370325, Tore 19390704.

1949 köpte makarna ”Norge 3.1”, till vilket de flyttade.

1964 köptes jorden av Vallen. Marken används av Golfbanan.

Ritningen här nedan är gjord av Tore Johnsson, Våxtorp, 2013,
Han blev den siste som föddes på detta torp.