Gamla annonser o klipp

Här ligger annonser och klipp från HP o LT i en väldig oordning.