Befolkningsutvecklingen i byn

Jag har i vinter tittat på hur befolkningens antal har förändrats i byn. Den har på nästan 70 år mer än halverats, från 103 pers 1941 till 48 pers en liten ökning från 2010 till 2015. Har hittat en mantalslängd från 1941 och dagens siffror ligger ju ute på nätet, men åren där emellan är väldigt svåra att få tag i. Det vore ju trevligt om siffrorna stämmer men det är väldigt svårt att hitta alla som har flyttat ut och in i byn, de siffrorna är ju inte offentliga förrän efter 70 år.
Så om du ser något du vet är fel så vore jag tacksam om du ringer eller mejlar mig. 

  

forteckning-1941.pdf            forteckning-1950.pdf

forteckning-1960.pdf            forteckning-1970.pdf

forteckning-1990.pdf            forteckning-2000.pdf   

forteckning-2010.pdf            forteckning-2015.pdf