Fåglasång 2:9

1934 arrenderade Agnes 19100130, (dog 20011012) och 
          Tage Johansson 19120223, (dog 19950204)

1945 avstyckades fastigheten från Foglesång 2:5

1995 Ulf Ågardt 19670819

2010 Birgit 19390210 och Lennart 19400402 Karlsson

2016 Ulf Ågardt 19670819