Fåglasång 2:5

 

/foglasang-2-5text-.jpg  

19171113 övertog Karl Edvin Persson 18920218 (dog 19931223) och        
                  Hilda Anette Eliasson, 18990102, (dog 19231018)

                   Karl Edvin Persson 18920218, (dog 19931223) och
19320511 Hilma Bengtsson, 19051010,(dog 19400707)

1985         övertog sonen Rune Persson 19330404

2017         köpte Karin Ottosson, 19511214 och
                   Ingvar Ottosson, 19490709 fastigheten