Fåglasång 2:4

 /foglasang-2-4-.jpg

19?? Helge Georg Svensson, 19200228 och
          Liva Borghild Ågardh-Svensson, 19260425

1996 Karin Svensson-Ottosson, 19511214 och
           Ingvar Ottosson,19490709