Fjärdingsvag

fjardingsvag.jpg

Fjärdingsväg

Denna fjärdingsvägs-markering står vid norra kanten av Rallate.
Nästa söderut står vid affären inne i Våxtorps samhälle.
Mot norr står nästa utmed gamla vägen mellan Sandvad och Edenberga.
En gammal svensk mil var (åren 1699 - 1889) = 6.000 famnar = 18.000 alnar = 36.000 fot = 10.688 meter, milen indelades i 4 fjärdingsväg om vardera 2.672 meter eller 4.500 alnar. Denna mil infördes 1699 som en enhetsmil och skulle samtidigt representera avståndet mellan gästgivaregårdarna.
Fjärdingsväg, motsvarande 9.000 fot el. 2.672 m.
Fjärdingsväg har aldrig varit något lagligt längdmått. Först 1889 då metersystemet blev slutgiltigt infört blev 1 mil (nymil) = 10 km = 10.000 meter.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-