Axelvold

axelvold-nyare.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texten ner till 1876-1909 är framtagen av
Åke Bengtsson, Killhult, Våxtorp.

Under åren 1830-33 avvecklas alla arrendegårdarna i Tormarp och
brukandet läggs i fortsättningen  direkt under Wallen. Så småningom
börjar planerna på att bilda en ny större gård i Tormarp ta form.
Anläggandet av Axelvold inleddes.

1870 är Tormarp N:r 1, 2 och 3 åter i kyrkboken bokförda under
beteckningen Tormarp.
Dess förste arrendator tycks vara Bengt Peter Svensson m.h. Pernilla.
Denna familj kom från Killhult 1870.
De flyttar dock redan 1872 till Vindrarp där de arrenderar en gård.
Nya arrendatorer eller inspektorer kommer och går, bl.a.
Kammarj. Fredrik Wolm. C. Horn, Per Jönsson.

1875-76 byggs även ett nytt manhus på Axelvold.
Byggmästare är Sjunne Larsson, Fågelsång.
Den danska arrendatorfamiljen A. Meijer stannar till 1883.
Nu övertas gården av Löjtnant Fredrik Reinhold Lövenborg.
Till Axelvold har nu även efter Laga Skifte i Våxtorp 1876, N:r 7
och en del av N:r 8 blivit tillfört Axelvold.

1876 får Axelvold, som gården nu kallas, Alfred Meijer till ny arrendator.

1876-1909 tillhörde Axelvolds gård Vallens gods som ägdes av
Adolf Theodor Carlheim-Gyllenskjöld.

19090725 gick Adolf Theodor (kammarjunkare) bort (f. 18350226) då skiftades godset i fyra delar, en del till vardera av de fyra barnen.
Axelvold tillföll genom lottning äldsta dottern Beata Maria Lovisa Andrea 18760701 (dog 19320324) g.m. Johan Mikael Bachman 18640211 (dog 19460312).

1933 övergick  Axelvold i sonen Kjell Backmans 19110309 (dog 19890806) och Marianne Bachman f. Klinkers 19161108 (dog 20040216) ägo genom arv.
Barn: Karl Johan 19440205, Eva Maria 19460922, Monica 19480204.
1980 övertog deras son Karl Johan Bachman 19440205 och h.h. Anne Christine Söderlund 19461015 gården.

19?? övertogs gården av Eva o Mats Wigell.

1998 köpte Sven-Johan Magnusson 19740726 och Katarina Magnusson 19410601 gården.

Här nedan ligger en avskrift av kontraktet som byggmästare Sjunne Larsson, Fågelsång hade med Th. Gyllensköld om byggandet av ett nytt manhus på på Axelvold.

  http://www.tormarp.se/byggkontrakt