Auktioner

Hallandsposten 2 mars 1933.

Fastighets- och Lösöreauktion

Lördagen den 11 mars kl 10 låter August o Gunnar Nilsson i Tormarp, Våxtorp, försälja sin välbelägna fastighet om 70 tnld därav ca 36 tnld åker, samt resten skog och betesmarker. Jämte hela lösegendomen såsom 1 par hästar, 12 nötkreatur, därav 7 kor, 1 tjur och 4 kalvar, 8 st 3 mån. grisar, 2 får, 2 gäss, vagnar, åker- och körredskap, spannmål o rotfrukter. Köpare av fastigheten torde vid klubbslaget betala 1.000 kr eller ställa säkerhet. Inteckningar underlättar köp. Lösöret mot villkorlig kredit till den 1 oktober d. år. Fastigheten säljes först.

Carl Wingren, Skottorp.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Hallandsposten 13 mars 1933.

Fastighetsaffär

Lantbrukaren August Nilsson i Tormarp har i dagarna försålt sin jordbruksfastighet till ett pris av 18.000 kr till lantbr. Nils Karlsson i Ålstorp för tillträde den 14 mars d. år. Nilsson inköpte fastigheten för ett par år sedan från Vallen för 15.000 kr och har förbättrat densamma åtskilligt. Vid en i lördags hållen lösöreauktion såldes 3 hästar varav en betingade ett pris av 570 kr och korna kostade 150 - 185 kr st.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-