Arvids Levnad

              

                      

                FOTOGRAFEN OCH MÅNGSYSSLAREN ARVID JOHANSSON

   Arvid Johansson föddes den 5 april 1889 i Floalt och dog den 13 januari 1959 i Sjöalt. Han var i hela sitt liv bosatt i Våxtorps församling, men är begravd på Västra Kyrkogården i Örkelljunga.

   I Hallandsposten den 15 januari 1959 finns nedanstående artikel om Arvid Johansson införd under ”Dödsfall”:

   ”I en ålder av 69 år har auktionsförrättaren och fotografen Arvid Johansson, Sjöalt, Örkel-ljunga, avlidit. Den bortgångne var född i Floalt, Våxtorps socken, och började tidigt vara sin fader till hjälp i dennes auktionsrörelse, vilken rörelse han i 20-årsålder övertog och bedrev i stor omfattning i södra Halland och norra Skåne. Han var jämväl en mycket anlitad bout-redningsman och fastighetsförmedlare. Han var redan från ungdomen intresserad av foto-grafering och efter teoretiska studier praktiserade han i Ängelholm och Klippan, varefter han öppnade ateljé i Floalt och Våxtorp. Han bedrev även en omfattanden försäljning av musik-instrument. God sångare och musiker tjänstgjorde han under många år som kantor vid de kyrkliga gudstjänster som förrättades i bygdens skolor, ävensom inom den frireligiösa verksamheten. På sina vidlyftiga områden i södra Halland bedrev J. en omfattande fiske-odling samt utförde betydande skogsvårdsförbättringar och nyplanteringar. Under många år tillhörde J. som ledamot, kommunalfullmäktige i Våxtorp och var likaledes i många år ledamot av styrelsen för Örkelljunga kreditförening, vilken han var med om att bilda. Den bortgångne sörjes närmast av maka, född Nilsson, samt en son som är verksam i faderns rörelse och en dotter som är studerande.”

   Av ovanstående framgår att Arvid, precis som fadern August Johansson, var en verklig mångsysslare. Fadern var bl a nämndeman, hade fruktodling och fiskdammar, var musiker och spelade på dans. Det berättas att han spelade på en dans där han träffade en vacker flicka vid namn Neta, som var förlovad, men August viskade i hennes öra och frågade om hon ville gifta sig med honom istället. Han fick ja och August och Neta, född Ottosdotter i Killhult, gifte sig den 10 juli 1888, och fick åtta barn, Arvid 1889, Sigfrid 1890, Joel 1892, Edvin 1894, Ruth 1896, John 1899, David 1900 och Ingeborg 1903.

   År 1917 sålde August gården med undantag av skogsmarken och familjen flyttade till Grinstad församling i Dalsland. Arvid stannade dock kvar i Floalt och tog efter Netas (1924) och Augusts (1938) död, tillsammans med två av sina bröder, över skogsmark och fiskdammar. Han bodde kvar i Floalt till år 1925 då han köpte Lilla Sjöaltsbygget och flyttade dit.

   Arvid tog körkort tidigt, skaffade bil och körde runt på bygderna och tog foton till vykort   och familjfoton framför gårdsbyggnader. Han har även tagit många porträtt, foto på brudpar, konfirmationsfoto och skolklassfoto. Bilen var också populär och många ville sitta i den när de skulle fotograferas. Under kriget, när man inte fick köra privatbil, cyklade Arvid runt med sin stora kamerautrustning på en paketcykel.

 

   År 1929 gifter sig Arvid med Judit Nilsson från Dalsmöllan i Örkelljunga församling. De får sonen Runo år 1930 och dottern Ann-Margret år 1938 ( gift Feldt). Arvid blir sjuk år 1954 och slutar att fotografera och avlider alltså år 1959. Hustrun avlider år 1974 och sonen Runo, som tog över musikinstrumentaffären, Arwidssons Piano i Sjöalt, avlider år 2003. Ann-Margret Feldt är bosatt i Glumslöv.

Jan-Erik Andersson
/ 2018-02-26  /

Källor: Våxtorps hembygdsförenings arkiv, Rolf Ivarsson i Sjöalt, Ann-Margret Feldt i Glumslöv, Hallandsposten.