Arrendekontrakt 2

 

ARRENDEKONTRAKT

Mellan Bengt Petter Svensson från Floalt och Vallens säteri å Tormarps gård nr 1, 2, 3 ca 120 tunnland åker, äng och betesmark.
Arrendetiden är 13 år från 24 mars 1870 för 500 kr per år.
Syn förrättas 19 januari 1871 av Magnus Persson Hovsmöllan och Bengt P. Andreasson, Edenberga bristen uppgick till 2.127:-.

Boningshuset 61 fot långt 24 fot brett 8 fot högt. 111 fot från ladugården.
Södra uthuslängan 89 fot lång 7,5 fot hög 30 fot bred på stenfot under halmtak.
Inre del: östra ändan drängkammare ut foderled därefter stall för 4 hästar 1 par oxar, fårhus med fodergång tvärsigenom längan, sen kostall för 22 kreatur i nordvästra hörnan avsett
för svin.
Hela huset stensatt. Norra uthuslängan 60 fot från föregående länga.
94 fot lång 8 fot hög 31,5 fot bred. Mitt på längan finns loga 17 fot i övrigt med 2 sädesgolv.
Den 27 dec 1871 var samma synemän och synade de försummelser som arrendatorn gjort beträffande jordens skötsel och värderade detta till 286 kr.

Han blev uppsagd med avflyttning den  24 mars 1872.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Den 24 mars 1873 transporterades förestående kontrakt till Inspektoren R Jönsson från ???
Han fick också torpet nr 74 Per Arvidshus?? på 19 år.
150 kr för de första 10 åren. 200 kr för de sista åren.

 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Utdrag ur ett arrendekontrakt från 1856:

      På karle och qvinsdagsverken antages ej annat än fullt arbetsfört folk, som inställer sig med dugeliga yxor, liar, spadar, sågar, grepar eller räfsor allt efter budning. Klockan 4 eller vid solens uppgång från den 24 mars till den 24 oktober och hemförlovas vid solens nedgång, den övriga tiden från det börjar dagas till solen nedgådt. Dagsäckor komma med vagnar årr eller harvar kl 6 om morgonen den ljusa tiden samt i dagningen det övriga om året hemförlovas när solen gått ned.
      Arbetsfolket får äta från 8-3/4 till 9 om morgonen, från 12 till 2 middagen samt ½ timma till merafton under den ljusa tiden men då dagarna är kortast och arbetet ej kan börja förrän kl 7-8 på morgonen ätes frukost förut och 1 ½ timma lämnas till middagsvila men meraftan ätes ej förrän dagsarbetet är slut. En yx, en spade, en grep märkta lemnas av varje åbo att alltid förvaras härstädes för att begagnas av de som gör dagsverken.

Vallen den 5 mars 1856

A Gyllensköld

Är undertecknat av ett 80-tal torpare från

Åstarp, Voxtorp, Skråmered, Eket, Knopparp, Toboda, Hylte,
Yllevad, Kärr, Kållinge, Berg.