2019

2 januari
Jag har överlåtit hemsidan till Våxtorps Hembygdsförening.

Tack för mig.

Bengt Rune