2010

Jag heter Bengt-Rune Karlsson, född på Annielund i Tormarp, Våxtorp,
bor nu i Laholm. Jag har försörjt mig i tryckeribranschen.

När jag blev pensionär startade jag denna hemsida om min gamla hemby, Tormarp. Jag försöker att uppdatera en torpinventering som gjordes på 1970-talet. Men jag försöker leta efter så mycket annat som hänt i byn under åren.

27 oktober
träffade jag på Alden Hansson på 4:1, han är den ende som bor kvar i byn sen jag emigrerade på 1950-talet.

18 november
Kom jag till Inger o Lennart Hansson på 5:1. Efter kaffet kom Inger med två pärmar fullskrivna med en torpinventering, som jag fick låna hem. Det var fler involverade i denna cirkel, Asta o Ingvar Lundahl, 21:1, Inga o Henry Bengtsson, 3:25, Torsten Mattsson, 1:11, min far Sture Karlsson 8:2. Jag har renskrivit dessa texter så vintern har gått väldigt fort.

14 december
inregistrerade jag adressen www.tormarp.se